Johns Manville    http://www.jm.com

Nádvorie         http://nadvorie.com

Taste of Brass      https://tasteofbrass.com

Trnavské Rádio  https://www.trnavskeradio.sk

t - mech engineering Slovakia   http://www.t-mech.sk

J&M chránená dielňa    http://www.minar.sk

Nadácia Jána Korca http://www.jankorec.sk

Kanapy interiér  https://www.kanapy.sk

Aj Vy nám môžete pomôcť s otvorením a prevádzkou zariadenia. Stačí prispieť ľubovoľnou čiastkou na nižšie uvedený  IBAN, alebo v roku 2019 svojimi 2% z Vašich daní. Ďakujeme

Bankové spojenie:
SLSP, a.s. - Bežný účet pre neziskový sektor
IBAN: SK3709000000005142289631