Fyzické a právnické osoby, ktoré nás doteraz podporili a my im za to z celého srdca ďakujeme.

Johns Manville    http://www.jm.com

Nádvorie         http://nadvorie.com

Taste of Brass      https://tasteofbrass.com

Trnavské Rádio  https://www.trnavskeradio.sk

t - mech engineering Slovakia   http://www.t-mech.sk

J&M chránená dielňa    http://www.minar.sk

Nadácia Jána Korca http://www.jankorec.sk

Kanapy interiér  https://www.kanapy.sk

Stavmat stavebniny  https://www.stavmat.sk/predajna/trnava-zavarska-10-d  

Stolárstvo MARÍK  http://www.stolarstvomarik.sk

VUJE, a. s. https://www.vuje.sk

MESTO TRNAVA  http://www.trnava.sk/sk

Nadácia SPP https://www.nadaciaspp.sk

DATAROOM, s. r. o.  https://www.gdprnamieru.sk   

Program pre neziskové organizácie, Slovenská sporiteľňa, a. s. https://www.slsp.sk/sk/vans/neziskovy-sektor

BELLADENT dentálna hygiena http://belladent.sk

Obec Voderady https://www.voderady.sk

Obec Chtelnica 
https://www.chtelnica.sk/

Mesto Hlohovec  https://www.hlohovec.sk/

Vít Rakús- Podlahové krytiny, Pavlice

Alza.sk https://www.alza.sk

Bíli Andeli, o. z.   https://www.facebook.com/biliandeli/


DJ CRAZY  https://www.facebook.com/groups/328064696727/


Herbert SIRUPY https://www.herbert.sk


ČSOB nadácia  https://www.csob.sk/o-nas/pomahame-a-podporujeme/csob-nadacia


Plantex, spol. s. r. o.  https://www.plantex.sk/


Cinemax City Aréna  https://www.cine-max.sk/?city=ta


Highgate Law & Tax  https://highgate.sk/


https://www.nadacia-volkswagen.sk/


UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.   https://www.unicreditbank.sk/sk/obcania.html#home


Veľké ďakujem patrí aj darcom, ktorý prispievajú anonymne a nevieme sa im ako inak poďakovať. Nesmierne si to vážime. 


Aj Vy nám môžete pomôcť s  prevádzkou zariadenia. Stačí prispieť ľubovoľnou čiastkou na nižšie uvedený  IBAN, alebo v roku 2020 svojimi 2% z Vašich daníodvedených za rok 2019.  Ďakujeme

Bankové spojenie:
SLSP, a.s. - Bežný účet pre neziskový sektor
IBAN: SK3709000000005142289631