Názov: Na trati, o.z.
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Špačinská cesta 654/40, 917 01 Trnava, Slovenská republika

natrati.oz2018@gmail.com

https://www.facebook.com/ObcianskezdruzenieNatrati/

tel: +421903199420
tel: +421911407167