Občianske združenie - Na trati, má hlavný cieľ prevádzkovať špecializované zariadenie pre autistické deti v Hrnčiarovciach nad Parnou s rovnakým názvom „Na trati“.
Zámer vznikol z potreby umiestnenia detí so špeciálnymi potrebami do zariadení po dovŕšení tretieho roku života a s tým spojeným plánovaným nástupom matiek opätovne
do zamestnania. Nakoľko je v trnavskom kraji málo zariadení, kde by naše deti prijali s nadšením a tie, ktoré boli ochotné, zase nespĺňajú požiadavky a predstavy rodičov o
starostlivosti o ich špeciálne deti.
V súčasnosti v trnavskom kraji sú etablované len štátne alebo súkromné Centrá špeciálno - pedagogického poradenstva (Centrum detskej reči v Trnave, Maják centrum
v Seredi, Detské integračné centrum v Trnave), ktoré sa zameriavajú na diagnostiku, špeciálno – pedagogické, logopedické poradenstvo rodinám s deťmi so širokou škálou
zdravotných postihnutí, či porúch učenia a správania.
Zariadenie, špecializované najmä pre deti s diagnózou detský autizmus, v ktorom tieto deti majú možnosť zmysluplne tráviť čas pod láskyplným a odborným vedením
špeciálnych pedagógov, terapeutov, asistentov a opatrovateľov sa v Trnavskom kraji ešte nenachádza.

Aby sme boli presní, tak od 2.1.2019 sa už nachádza v Hrnčiarovciach nad Parnou jedno.

Ahojte. Tak my sme dnes konečne zahájili kúpaciu sezónu. Po chrípkovej sezóne sme sa ocitli všetci v plnej zostave v centre. Vypálilo to nad naše očakávania. Deti boli šťastím bez seba už z jazdy autobusom a to ešte len tušili, kam sa chystáme. Prezradilo nás totiž nafúknuté kúpacie koleso.  Odchod bol síce zaslzený, ale veríme, že nabudúce pochopia, že nešlo o jednorazovú záležitosť.

Od otvorenia prevádzky ubehli už tri celé mesiace a my sme toho stihli veľmi veľa. Oslávili sme narodeniny (Samko 10), meniny (Riško), Svetový deň povedomia o autizme a veľa iného. My sa tu jednoducho nenudíme. A najväčšiu radosť máme a veľký pocit zadosťučinenia, keď sa nám dostane spätnej väzby od rodičov, ako krásne napredujú "naše" deti aj v domácom prostredí. My v centre totiž pozorujeme progres u každého jedného z nich :-).

Naši vyslanci a zástupcovia sa dňa 1.12.2018 zúčastnili krásneho podujatia s názvom Deň bez bariér 2018 v Hlohovci

Takto nejako to u nás vyzeralo pri spustení prevádzky. Priestory komplet prerobené a zariadené. Bolo to vyšše pol roka tvrdej driny veľkého počtu dobrých ľudí.

Predstavujeme Vám našu senzorickú miestnosť, ktorú sme dokončili koncom novembra a to vďaka finančnej pomoci Nadácie Jána Korca a Nadácie SPP. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme.