Občianske združenie - Na trati, má hlavný cieľ prevádzkovať špecializované zariadenie pre
autistické deti v Hrnčiarovciach nad Parnou s rovnakým názvom „Na trati“.
Zámer vznikol z potreby umiestnenia detí so špeciálnymi potrebami do zariadení po
dovŕšení tretieho roku života a s tým spojeným plánovaným nástupom matiek opätovne
do zamestnania. Nakoľko je v trnavskom kraji málo zariadení, kde by naše deti prijali s
nadšením a tie, ktoré boli ochotné, zase nespĺňajú požiadavky a predstavy rodičov o
starostlivosti o ich špeciálne deti.
V súčasnosti v trnavskom kraji sú etablované len štátne alebo súkromné Centrá
špeciálno - pedagogického poradenstva (Centrum detskej reči v Trnave, Maják centrum
v Seredi, Detské integračné centrum v Trnave), ktoré sa zameriavajú na diagnostiku,
špeciálno – pedagogické, logopedické poradenstvo rodinám s deťmi so širokou škálou
zdravotných postihnutí, či porúch učenia a správania.
Zariadenie, špecializované najmä pre deti s diagnózou detský autizmus, v ktorom
tieto deti majú možnosť zmysluplne tráviť čas pod láskyplným a odborným vedením
špeciálnych pedagógov, terapeutov, asistentov a opatrovateľov sa v Trnavskom kraji
ešte nenachádza.

Aby sme boli presní, tak od 2.1.2019 sa už nachádza v Hrnčiarovciach nad Parnou jedno.

Naši vyslanci a zástupcovia sa dňa 1.12.2018 zúčastnili krásneho podujatia s názvom Deň bez bariér 2018 v Hlohovci

Predstavujeme Vám našu senzorickú miestnosť, ktorú sme dokončili koncom novembra a to vďaka finančnej pomoci Nadácie Jána Korca a Nadácie SPP. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme.